Gesha

Gesha is een kwartaaltijdschrift voor Initiatisch Gestaltwerk. Het Initiatisch Gestaltwerk is op Bolt ontwikkeld door Magda Maris. Zij brengt hierin Gestalttherapie en de Initiatische Therapie, die ontwikkeld werd door Graaf Karlfried von Dürckheim 2) en Maria Hippius, samen. Het blad werd van 1985 tot 1999 door de studievereniging Nederlandse Vereniging voor Initiatisch Gestaltwerk (N.V.I.G) uitgegeven. De studievereniging bestond uit studiegroepen die regelmatig bij elkaar kwamen en van elke studiegroep werd elk kwartaal een bijdrage voor Gesha verwacht. Het mes sneed aan twee kanten, men oefende zich in het formuleren van studie bevindingen en inspireerde elkaar. Toen de vereniging in 1999 werd opgeheven, ging de Stichting Graaf Dürckheimhuis het blad verzorgen en uitgeven.

De afgelopen tien jaren zijn er in Gesha een serie artikelen verschenen over deel twee van ‘Gestalttherapy, Excitement and Growth in the Human Personality’ van Perls, Goodman en Hefferline 1). De basistheorie van Gestalt wordt in dit boek zo compact weer gegeven dat deze voor velen moeilijk op simpele wijze te vatten is. Ze kan niet als een hapklare brok verorberd worden, maar er moest grondig op gekauwd worden. Dat had tot resultaat dat dit standaardwerk ook internationaal helaas slecht is bestudeerd.Om de teksten wat toegankelijker te maken en omdat we er door geïnspireerd werden, zijn we hierover gaan schrijven in Gesha.

Een aantal jaren geleden heeft de redactie van dit blad een volgende ontwikkelingsstap gezet met de studie van de Kabbala, een wetenschap die zich bezighoudt met het uitbreiden van de innerlijke spirituele ontwikkeling. Geïnteresseerden kunnen informatie vinden bij Rav Michael Laitman Phd: ‘Basic concepts in Kabbalah.’3)

  1. Perls, F. S., Hefferline, R. F., Goodman, P. (1951). Gestalt therapy, excitement and growth in the human personality. New York: The Julian press, inc.
  2. Dürckheim, K. von. (1979). Hara: het dragende midden van de mens. Deventer: AnkhHermes.

3. Laitman, Rav M. (2006). Basic concepts in Kabbalah. Laitman Kabbalah publishers