Gestaltwerk versus Gestalttherapie

Gestalttherapie ontstond in 1950 in Amerika en wordt inmiddels in alle werelddelen, zelfs ook in China, onderwezen. De grondleggers zijn Fritz en Laura Perls.
Gestalttherapie is inmiddels een gezonken cultuurgoed geworden; je vindt het terug in therapieën die later zijn ontstaan zoals NLP, Familie-opstellingen en in diverse managementtrainingen.

De Gestaltbenadering overstijgt therapie.
Het woord therapie doet direct denken aan 'ziek zijn en beter worden'. Wij horen mensen vaak zeggen 'gelukkig heb ik geen therapie nodig'. Dat is begrijpelijk, maar hierdoor komen ze ook niet in aanraking met de unieke mogelijkheden die Gestalt hun zou kunnen bieden.
Wij prefereren de term 'Gestaltwerk' boven 'Gestalttherapie'. Daarmee valt het wat ons betreft niet onder de zorg maar onder vorming en educatie.

Ieder mens heeft een levensweg en geeft die bewust of onbewust een richting en een doel. Je moet je weg vinden en leren gaan. Daartoe is het van belang om je eigen groeimogelijkheden en verborgen talenten te exploreren. Kennis, vaardigheden en ervaringsinzicht helpen je om een creatieve en bevredigende wisselwerking met je omgeving te realiseren. Dat kan alleen maar wanneer je je eigen grenzen kent en kunt hanteren.

open je ogen
voor de bloem die je bent
midden in je natuur
bloeit de bloem die je bent
open je ogen
open je ogen
voor de bloem die je bent

Onwetendheid en slechte grenzen geven een gebrekkige wisselwerking. Die wisselwerking is nodig om de juiste voeding uit je omgeving tot je te kunnen nemen, waardoor je groeit. Dit geldt op alle levensgebieden.

Gestaltwerk richt zich op de wisselwerking, de interactie met de omgeving. Met de omgeving bedoelen wij: de familie, de werkvloer, het verkeer, kennissenkring, financiën, opleiding, medische zorg, etc.
In elke wisselwerking kom je obstakels en weerstanden tegen, dat is normaal. Je kunt groeien en er wijzer van worden.
Wij gaan ervan uit dat een obstakel een mogelijkheid tot meer zelfkennis kan zijn. Zo wordt bijvoorbeeld de onbevredigende omgang met een leidinggevende op je werk dan in plaats van een probleem, een mogelijkheid om beter te leren wisselwerken. Je verwerft dan kennis en handvaten die nodig zijn om je levensweg succesvol te gaan. Door Gestaltwerk kun je dat leren.

BOLT is een interactieve leerschool die met succes al meer dan 40 jaar gestalttherapeuten heeft opgeleid. Zij hebben op hun beurt de werkwijze van de grondleggers op zorgvuldige wijze doorgegeven aan hun leerlingen en cliënten.
Aanvankelijk richtten wij ons vooral op het opleiden van therapeuten. Inmiddels ligt onze belangstelling naast therapie in toenemende mate bij persoonlijke groei (bewustzijnsontwikkeling) en Initiatisch werk (zie verder op deze site).

Wat je met Gestalt kunt doen is overal bruikbaar en waardevol. Mensen die geïnteresseerd zijn in een opleiding tot gestalttherapeut, kunnen zeker bij ons terecht en zijn zeer welkom.
Wij van onze kant zijn geïnteresseerd in het opleiden van levendige, onderzoekende mensen die Gestalt willen leren omdat het hen persoonlijk inspireert.

Geïnteresseerd in een opleiding? Wanneer je de drie ervaringsjaren: Gestalt ervaringsjaar, Jaargroep Lichaamswerk en Persoonlijke Mythologie hebt gevolgd, kun je bij BOLT een traject volgen dat leidt tot een diploma gestalttherapeut.
Een traject dat, afhankelijk van de behoeften en mogelijkheden van de studenten, elke keer opnieuw kan worden gevormd. Hierin krijg je behalve supervisie op het eigen begeleidingswerk, een gedegen kennis van de theorie. Je maakt een schriftelijk werkstuk als bewijs van kunnen en inzicht in de Gestaltbenadering.
Na diplomering kun je je aansluiten bij de Beroepsvereniging voor Gestalttherapeuten, de NBGT.