Gestaltwerk versus Gestalttherapie

Gestalttherapie ontstond in 1950 in Amerika en wordt inmiddels in alle werelddelen, zelfs ook in China, onderwezen. De grondleggers zijn Fritz en Laura Perls.
Gestalttherapie is inmiddels een gezonken cultuurgoed geworden; je vindt het terug in therapieën die later zijn ontstaan zoals NLP, Familie-opstellingen en in diverse managementtrainingen.

De Gestaltbenadering overstijgt therapie.
Het woord therapie doet direct denken aan 'ziek zijn en beter worden'. Wij horen mensen vaak zeggen 'gelukkig heb ik geen therapie nodig'. Dat is begrijpelijk, maar hierdoor komen ze ook niet in aanraking met de unieke mogelijkheden die Gestalt hun zou kunnen bieden.
Wij prefereren de term 'Gestaltwerk' boven 'Gestalttherapie'. Daarmee valt het wat ons betreft niet onder de zorg maar onder vorming en educatie.

Ieder mens heeft een levensweg en geeft die bewust of onbewust een richting en een doel. Je moet je weg vinden en leren gaan. Daartoe is het van belang om je eigen groeimogelijkheden en verborgen talenten te exploreren. Kennis, vaardigheden en ervaringsinzicht helpen je om een creatieve en bevredigende wisselwerking met je omgeving te realiseren. Dat kan alleen maar wanneer je je eigen grenzen kent en kunt hanteren.

open je ogen
voor de bloem die je bent
midden in je natuur
bloeit de bloem die je bent
open je ogen
open je ogen
voor de bloem die je bent

Onwetendheid en slechte grenzen geven een gebrekkige wisselwerking. Die wisselwerking is nodig om de juiste voeding uit je omgeving tot je te kunnen nemen, waardoor je groeit. Dit geldt op alle levensgebieden.

Gestaltwerk richt zich op de wisselwerking, de interactie met de omgeving. Met de omgeving bedoelen wij: de familie, de werkvloer, het verkeer, kennissenkring, financiën, opleiding, medische zorg, etc.
In elke wisselwerking kom je obstakels en weerstanden tegen, dat is normaal. Je kunt groeien en er wijzer van worden.
Wij gaan ervan uit dat een obstakel een mogelijkheid tot meer zelfkennis kan zijn. Zo wordt bijvoorbeeld de onbevredigende omgang met een leidinggevende op je werk dan in plaats van een probleem, een mogelijkheid om beter te leren wisselwerken. Je verwerft dan kennis en handvaten die nodig zijn om je levensweg succesvol te gaan. Door Gestaltwerk kun je dat leren.

BOLT is een interactieve leerschool die met succes al bijna 50 jaar gestalttherapeuten heeft opgeleid. In juni 2021 hebben we de laatste leerlingen een diploma gegeven. Het opleiden van gestalttherapeuten ligt achter ons. Wij blijven geïnteresseerd in het ontwikkelen van programma's voor levendige, onderzoekende mensen die gericht zijn op het ontwikkelen van hun bewustzijn.