Liefhebben is een kunst

In ons allen sluimert het vermogen tot en verlangen naar liefhebben. Niets wordt met zoveel hoop en verwachting ondernomen en mislukt zovaak als liefhebben. Daarom is het van belang de oorzaken van mislukking te onderzoeken en te doorgronden wat werkelijk liefhebben betekent. Liefhebbben is een kracht die je kunt ontwikkelen. Een kunst die ons bevrijdt van afzondering van het geheel, de muren doorbreekt die ons scheiden van onze medemensen en de kans biedt om tot eigenheid te komen.

Liefde is het antwoord op fundamentele eenzaamheid, het afgescheidenzijn van de oorsprong. Je blijft vreemdelingen voor elkaar als je nog niet geleerd hebt om elkaar lief te hebben. Afgescheiden zijn zonder hereniging door liefde, is de bron van schaamte, schuld en angst. Kenmerkend voor alle vormen van liefde zijn zorg, verantwoordlijkheid, respect en inzicht. Zorg is de daadwerkelijke bezorgdheid voor diegene en datgene dat wij liefhebben. Daarbij hoort dat je steeds weer moeite blijft doen en investeert in je vermogen tot liefhebben. Verantwoordlijkheid betekent ook bereid zijn en in staat tot antwoorden op de behoeften en noden van een ander. Zonder respect zou verantwoordelijkheid kunnen ontaarden in overheersing en willen bezitten. Respect gaat uit van ontzag voor de ander zoals hij, zij of het, is.

Liefhebben is het verbindende vermogen van ons hart. De workshops Go with th flow: Van hart tot hart, zijn hier op gericht,

Bovenstaande tekst is geinspireerd op het boek 'De kunst van het liefhebben' van Erich Fromm.

Lees ook het boekje 'Van hart tot hart' van Magda Maris.