Lichaamswerk en Gestalt

In het menselijk organisme liggen de aangeboren oorspronkelijke kennis en wijsheid opgeslagen die nodig zijn voor het oplossen van problemen en het herstellen van beschadigingen (zelfhelend vermogen). Deze informatie ligt echter niet klaar in woorden en taalvormen en beelden. Het is de diep lichamelijke informatie van onze cellen. In de wisselwerking met onze omgeving komt deze oorsprong-informatie spontaan op en helpt ons de juiste dingen te doen en te laten.

geslaagde oplossingen
Geslaagde oplossingen onthoudt de mens uiteindelijk in woordtaal en beelden. Deze onthouden informatie gaat deel uitmaken van het instrumentarium van onze egofunctie, ons ik. In volgende vergelijkbare situaties maken we gebruik van de onthouden werkwijzen, die echter wel altijd moeten worden aangepast omdat omstandigheden altijd nieuw en enigszins anders zijn. Een gezond organisme vindt de inspiratie voor deze aanpassingen in zijn aangeboren natuurlijke kennis en wijsheid, zijn oorsprong-informatie.

vroegere oplossingen
Wanneer vroegere oplossingen klakkeloos, zonder aanpassing worden herhaald, gaat het menselijk organisme aan zichzelf voorbij. Het moet dan genoegen nemen met een matige of slechte oplossing, of uitblijvend herstel, doordat de sturing vanuit de oorsprong wordt verstoord of genegeerd. Dit gebeurt helaas vanaf heel jong bij iedereen onder de druk van de sociale macht van ouders, gezinsleden, klasgenoten etc. die aangeven dat bepaald gedrag gewenst en ander gedrag ongewenst is. Men vervreemdt van zijn eigen oorsprong door het bewustzijn zoveel mogelijk naar buiten te richten en zich af te stemmen op de omgeving, de anderen en meent dan dat men sociaal en medemenselijk is. Maar in feite heeft een mens die van zijn eigen oorsprong vervreemd is, zijn medemensen niets anders te bieden dan steeds weer dezelfde automatismen. Zo leidt vervreemding van de eigen oorsprong ook tot vervreemding van de medemens. Vervreemding van de oorsprong-informatie komt lichamelijk tot uitdrukking door verstarringen en misvormingen in de lichaamshouding en verkrampingen in de ademhaling, de bloedsomloop, de spijsvertering en de daarmee samenhangende psychosomatische ziekten.

waarneembare lichaamsverschijnselen
Het menselijke organisme is een eenheid. Mentale en emotionele (psychische) processen worden lichamelijk gevoeld en uitgedrukt: we verstijven van schrik, we voelen opluchting over een opgeloste kwestie als verruiming van borst en/of buik, een opgewekte stemming stralen we uit, etc. Wanneer psychische problemen niet zijn verwerkt en vergeten of verdrongen, blijven ze ons als onaffe zaken storen en ze belemmeren ons in het contact met onszelf/onze oorsprong, en met onze omgeving. Zulke chronische storingen zijn geestelijk en lichamelijk werkzaam en ze beïnvloeden onze lichamelijkheid zolang zij niet zijn opgelost.

oefeningen
Lichaamswerk begint met eenvoudige oefeningen die iedereen kan uitvoeren. Het is geen behandeling zoals massage of fysiotherapie. Lichaamswerk wordt vaak in groepsverband gedaan. De groepsleden kunnen daarbij ook samenwerken door in twee- of drietallen te oefenen. Door de oefeningen worden de lichaamsfuncties geactiveerd. De levensenergie begint meer te stromen en de zelfbeleving neemt toe. Dit wordt doorgaans als aangenaam en opwekkend ervaren. Tijdens de oefeningen leert men door speciale aanwijzingen zijn binnenzintuig te verscherpen en te verfijnen. Hierdoor gaat het lichaamsbewustzijn zich ontwikkelen en kan de toegankelijkheid voor de eigen oorsprong-informatie zich herstellen. Dit geeft nieuwe grond om te kunnen gaan experimenteren met gevoelens en gedragingen die vaak al heel lang geleden zijn afgewezen en geblokkeerd, maar die toch onmisbaar zijn voor een authentieke of oorspronkelijke levensvervulling. Door te experimenteren onder gestalttherapeutische begeleiding kan men voor de verwerking van onaffe zaken alsnog een passende voltooiing vinden. Hierdoor gaat men zich vrijer, warmer en levendiger voelen en gedragen. Psychosomatische klachten kunnen verminderen of verdwijnen helemaal.